Search
Close this search box.

Steeds minde Nederlanders willen een Zwarte piet in het land.

Steeds meer mensen vinden dat Zwarte Piet niet langer zwart moet zijn. Onderzoeksbureau I&O stelt dit op basis van onderzoek.

Onder 65-plussers is er nauwelijks verandering van standpunt waarneembaar. Onder jongeren en hoger opgeleiden is echter een significant verschil waar te nemen ten opzichte van eerdere jaren.

Jongeren en hoogopgeleiden willen verandering
Bij een eerder onderzoek in 2016 wilde slechts 36 procent van de hoger opgeleiden dat het uiterlijk van Piet ter discussie werd gesteld.

Inmiddels is dat opgelopen tot 50 procent.

Mening ouderen nagenoeg onveranderd
Onder 65-plussers is er weinig veranderd voor wat betreft de bereidheid Piet’s uiterlijk te bediscussiëren.

Eind vorige maand vroeg onderzoeksbureau I&O aan ruim 3100 volwassen Nederlanders hoe ze dachten over de verschijning van Piet. Op de website van de organisatie is informatie te vinden voor wat betreft het garanderen van kwalitatieve research.

Los van de vraag welk uiterlijk de voorkeur geniet werd er ook ingegaan op het al dan niet ervaren van last van de discussie. Van de ouders met jonge kinderen gaf een derde aan dat hun kroost last ondervond van de Zwarte Piet-discussie. Dat was twee jaar geleden hetzelfde.

Politieke voorkeur sterke indicator voorkeur
Politieke voorkeur lijkt een duidelijke indicator voor wat betreft het al dan niet zijn voor verandering van Piet. Stemmers van de PVV, Forum voor Democratie en 50 Plus willen in ruim driekwart van de gevallen vasthouden aan een zwart geschminkte Piet.

Voor kiezers van GroenLinks, de PvdA en D66 is het precies andersom. Driekwart van deze mensen is voorstander van verandering.

Verder spelen regionale verschillen een rol. In de Randstad is men vaker vóór verandering dan daarbuiten.

We zijn voorlopig nog niet klaar met de Zwarte Piet-discussie zo lijkt het. Wat is jouw mening?