Search
Close this search box.

Onderzoekers komen tot deze conclusie: ‘Taalverbeteraars’ zijn onprettige mensen.

Anno 2018 gebruiken we regelmatig ons toetsenbord met een automatische spellingscontrole. Het resultaat hiervan is dat er in de gesproken taal af en toe wat foutjes worden gemaakt…

Misschien wist je het al, maar er zijn twee soorten mensen in de wereld. Mensen die niet tegen een grammaticale fout kunnen, en degene die een typefout of een verspreking eenvoudig kunnen accepteren. Na een onderzoek is de wetenschap tot een conclusie gekomen: zij die het niet kunnen laten om fouten te corrigeren, zijn onplezierige mensen.

Aan het experiment hebben 83 vrijwilligers meegedaan. Deze vrijwilligers kregen de taak om een paar via e-mail ontvangen antwoorden te lezen van een kamergenoot. Dit werd met veel plezier gedaan.

Er werd gevraagd om gevonden grammaticale fouten en de emotionele reactie erop te noteren. In de e-mails zaten typische fouten, die je normaliter niet kan maken. De deelnemers vulden vervolgens een vragenlijst in over hun persoonlijkheid, waardoor onderzoekers een verband konden leggen tussen karakter en de reactie op een fout.

Zo constateerden de onderzoekers dat de mensen die zich het meest irriteerden bij het zien van een grammaticale fout de meest introverte mensen waren, niet beschikbaar voor anderen en altijd klaar om te oordelen. De meer extraverte deelnemers meldden dat ze de foutjes niet echt als ‘hinderlijk’ beschouwen.

Of terwijl, uit de studie is gebleken dat degenen die grammaticale fouten van anderen corrigeren, niet echt aangename mensen zijn… of onaangenaam om geen eufemisme te gebruiken!

Ben je het eens met het onderzoek? Hoe ga jij om met grammaticale fouten?