Zoek
Sluit dit zoekvak.

John van den Heuvel is enorm geschokt door de Borsato-tapes.

Toen John van den Heuvel voor het eerst de bewijsstukken tegen Marco Borsato bekeek, was hij zeer geschokt. Hij denkt dat vervolging zeker niet uitgesloten is.

Meer dan een jaar geleden diende een vrouw van in de twintig aangifte in tegen Marco Borsato, bewering dat ze sinds haar vijftiende seksueel is misbruikt door de zanger. Hoewel het Openbaar Ministerie nog geen beslissing heeft genomen over vervolging, blijft journalist John van den Heuvel ervan overtuigd dat dit zal gebeuren.

Dagboek van meisje

Hoewel het lijkt alsof steeds meer misdragende bekende personen wegkomen met hun gedrag, is John ervan overtuigd dat dit niet zal gebeuren in het geval van Marco. Volgens John zijn er bewijsmiddelen die zouden kunnen leiden tot veroordeling van Marco in zijn zaak. Hij verklaarde dit in de podcast Ongefilterd.

Volgens John is er voldoende bewijs om Marco te vervolgen. Dit omvat onder andere een dagboek van het meisje waarin bepaalde gebeurtenissen zijn beschreven, getuigenissen van vriendinnen van het meisje die op de hoogte waren van wat er was gebeurd, en geluidstapes. Al deze bewijsmiddelen zullen worden gewogen door een rechtbank als het tot een vervolging komt.

Niet uitgesloten

Volgens John is vervolging in de zaak tegen Marco Borsato dus mogelijk. Dit hangt af van hoe de rechtbank het bewijsmateriaal weegt. Hij merkt ook op dat de rechtbank in het verleden ook rekening heeft gehouden met de publiciteit rondom een bekende persoon, zoals bij Glennis Grace.

Volgens John zou het mogelijk zijn dat dergelijke factoren ook meewegen in de zaak tegen Marco. Hij merkt op dat de aangeefster heeft verklaard dat ze geen geld wil, maar alleen erkenning wil voor het feit dat Marco fout zat. Dit zou kunnen leiden tot onderhandelingen buiten de rechtszaal om. Hij weet echter niet zeker of dit zal gebeuren.

Te pletter

De aangeefster van Marco is geen deelnemer van The Voice of Holland. Volgens John kan het mogelijk zijn dat eventueel wangedrag van Marco tijdens die show meegenomen wordt in de zaak tegen hem. Hij weet echter niet of er nog andere dingen die bij The Voice zijn gebeurd, bijgevoegd zullen worden aan de zaak.

Al met al lijkt John ervan overtuigd dat Marco schuldig is. Hoewel wat hij ervan vindt niet zo relevant is, omdat het om de mening van de rechtbank gaat, geeft hij wel aan dat hij erg geschokt was toen hij alles hoorde en las.