Search
Close this search box.

“Een pakje sigaretten gaat meer dan 10 euro kosten”. Rookruimtes op de schop.

De regering wil zo snel mogelijk toewerken naar een rookvrije generatie. In 2040 wil staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een generatie met kinderen die nog nooit in aanraking zijn gekomen met sigaretten, e-sigaretten of andere rookwaar.

Om dit te bewerkstelligen, is de regering bereid drastische maatregelen te nemen. Zo gaat een pakje sigaretten over enkele jaren minstens tien euro kosten.

Er is een concept-akkoord gesloten met antirookclubs en gezondheidsorganisaties, met daarin duidelijke doelstellingen, zo is te lezen op RTL Nieuws.

Belangrijkste punten
– Hogere prijs per pakje
– Meer plekken waar niet gerookt mag worden, bijvoorbeeld in de zorg en op schoolpleinen
– Alle bedrijven rookvrij
– Verbod voor alle rookwaren, dus ook voor e-sigaretten
– Neutrale verpakking zonder logo’s, maar wel met afschrikwekkende beelden
– Geen reclame of etaleren van rookwaren
– Korten op subsidies van instellingen die zich niet genoeg inzetten om roken tegen te gaan

Rookvrije generatie in 2040

Tabaksindustrie buitenspel gezet
De tabaksindustrie lijkt geweerd te zijn bij de onderhandelingen, zo is te lezen in de Telegraaf. De branche voor tabaksproducenten spreekt na navraag van voorgenoemde krant over een ‘dictaat’ en hekelt de vergaande bemoeienis in de privésfeer van volwassen mensen.