Search
Close this search box.

De jacht is geopend: vanaf vandaag zijn er jagers actief om 1830 herten te schieten in Oostvaardersplassen.

Vorige week kwam de veelbesproken vergunning rond: ruim 1800 herten moeten worden afgeschoten in de Oostvaardersplassen.

De beslissing kwam na veel maatschappelijke ophef tot stand. Ophef die er overigens niet minder om is geworden door het besluit.

De provincie nam de beslissing omdat er teveel dieren leven in het gebied. Door een gebrek aan voedsel is er in de winter veel sterfte.

De gemoederen liepen afgelopen jaar hoog op, toen duidelijk werd dat veel dieren een hongerdood aan het sterven waren.

Activisten probeerden de dieren bij te voeren en knipten in sommige gevallen zelfs hekken door, met eveneens desastreuze gevolgen.

Overpopulatie voorkomen
Afgelopen winter stierf zo’n 60 procent van de populatie, zo valt te lezen op de site van de NOS.

Om een dergelijk scenario te voorkomen, en de wederom te verwachten activistische reactie hierop, is er nu besloten om 1830 dieren af te schieten.

Natuur z’n gang laten gaan
Het debat over een correcte aanpak voor wat betreft de langere termijn lijkt echter nog niet verstild. Een volstrekt natuurlijk verloop aangaande populatiegroei en -afname lijkt de voorkeur te genieten van veel experts. Dat zou dus geen bijvoeren betreffen, maar ook geen afschieten. Maar dus wel verhongerende dieren in strenge winters.

Maximaal 19 uur per dag, tot 1 april
Vanaf vandaag is het ‘jachtseizoen’ dus geopend. Vanaf vroeg in de ochtend zijn er vier gewapende faunabeheerders actief in het natuurgebied, aldus de NOS.

De provincie was voorstander van het dag en nacht kunnen afschieten van de dieren, maar de rechter heeft gekozen tot een maximum van 19 uur per dag.

Bovendien wordt er geschoten vanaf vaste punten en met geluiddempers.

Het wordt hoe dan ook een race tegen de klok, omdat de vergunning maar tot 1 april loopt. Bij een streefaantal van 20 dieren per dag, kom je dan maar tot 1500 in die 15 weken tijd.

Eerst de kleintjes, dan de mama
Het afschieten zal zich in eerste instantie vooral concentreren op hinden, omdat er daar het meest van zijn. Indien er kalfjes aanwezig zijn, worden deze eerst afgemaakt, om te voorkomen dat ze verweesd achterblijven.

Wat er met de kadavers gaat gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. Voor nu wordt per dag besloten wat er mee gebeurd, volgens de NOS.

Het kan zijn dat de dode dieren blijven liggen, naar een destructiebedrijf gaan of gecollecteerd worden om verwerkt te worden voor consumptie.

De Oostvaardersplassensoap duurt voort. Er lijkt geen eenduidige, eenvoudige oplossing te zijn die iedereen tevreden stemt, helaas.

Hoe zou dit moeten worden aangepakt volgens jou? Deel het met ons op Facebook.